Communicatie gaat niet over zenden en ontvangen, maar over begrijpen en verbinden

Om snel en efficiënt informatie te kunnen bezorgen aan de ouders, kozen wij ervoor om Microsoft Teams in te zetten. Deze app zorgt ervoor dat we op een milieuvriendelijke manier met onze ouders in contact staan.


Microsoft Teams kan gedownload worden op een desktop, een tablet of een smartphone. Aan het begin van het schooljaar van uw zoon of dochter zal u door de directeur toegevoegd worden aan de klasgroep van uw kind. Bij een nieuwe inschrijving ontvangt u ook een e-mail met daarin de nodige instructies.