Pedagogisch project

Thuis op school

Ik ben er voor jou. Je kan terecht bij mij. Je bent hier welkom.
Iedereen mag zich thuisvoelen in de klas en op school.

Een hartelijke ontvangst aan de schoolpoort.
Nauw contact met de ouders.
Een huiselijke sfeer in de klas, zeker bij de kleuters. Elke morgen onthaal.
De leefwereld van de kinderen komt binnen in de klas.
We hebben begrip, houden rekening met moeilijke thuissituaties.
Elke leerkracht kent alle kinderen.

Een hecht team

Iedereen is nodig en heeft het goede voor.
Met de neuzen in dezelfde richting.

Samenhang in het team creëert ruimte voor het eigen welbevinden.
Door een gelijkgerichte visie werken we met eenzelfde doel en krijgen mensen vertrouwen in ons schoolteam.

Een goede sfeer.

Als ik me goed voel, durf ik dingen proberen, ontwikkelen.
Een positief klimaat bevordert samenhorigheid.
Leerkrachten vragen raad aan elkaar, bespreken problemen, ondersteunen elkaar en vangen elkaar op in moeilijke momenten.

Samen werken, samenwerken

Door samen te werken, leren we elkaar beter kennen, met elkaars kwaliteiten en tonende respect voor ieders standpunt en inbreng.

Verantwoordelijk zijn

Open communiceren is belangrijk: samen verantwoordelijkheid dragen, maakt het resultaat beter.

Stralende kinderen

Ik kan iets! Ik ben iemand!

Elk kind is anders. Dat is ons vertrekpunt. We willen ieder kind respecteren in zijn eigenheid. Kinderen krijgen in onze school alle kansen om zich te tonen en te ontplooien. Leerkrachten willen talenten opsporen en deze inzetten om kinderen te laten groeien.

Samen leren

We willen dat kinderen geloven in zichzelf. Wij zien onze kinderen graag uitgroeien tot mensen die sociaal vaardig zijn. Ze leren samen spelen en communiceren. Ze hebben respect voor elkaar. Als leerlingen van onze school vertrekken, willen we dat zij als jonge mensen stevig in hun schoenen staan.

Structuur

Leerlingen in onze klas en onze school.

Structuur en grenzen, klasafspraken en schoolregels, dat geeft duidelijkheid voor iedereen. Kinderen zijn daardoor op hun gemak. Zij weten wat er van hen verwacht wordt. Er is meer respect voor elkaar in de klas- en de schoolomgeving.

Kinderen krijgen taken in de schoolorganisatie, zo leren ze ook verantwoordelijk te zijn.

Ook in ons schoolteam

Goede regels volgen, zorgt voor een klimaat waarin iedereen wordt geapprecieerd. Op regelmatige basis organiseren we overleg over de kinderen en hun functioneren.

Samenwerking met ouders

Ouders moeten zich welkom voelen op school. We streven naar een nauwe band tussen de ouders en de (klas)leerkracht. Het is onze ervaring dat een goede samenwerking met de ouders het leren van de kinderen ten goede komt. Voor ons is communicatie in beide richtingen belangrijk.

In verbondenheid

Ons opvoedingsproject heeft wortels in een christelijke onderwijstraditie. OP een eigentijdse manier willen wij vormgeven aan een ‘katholieke school’. We maken tijd en ruimte om met elkaar in een religieuze sfeer te vieren. Doorheen al onze lessen willen we met de kinderen stilstaan bij de diepere dingen en kinderen breder leren kijken.

Ons christelijk opvoedingsproject hindert ons niet om open te staan voor alle kinderen, ongeacht hun levensbeschouwelijke achtergrond. Alle kinderen (en ouders) zijn welkom. Iedereen wordt in zijn eigenheid gerespecteerd. Omgekeerd verwachten we ook van iedereen respect voor de grondslag van ons opvoedingsproject.