Onze visie

In de nabijheid van Alden Biesen ligt onze school Het Klein Kasteeltje waar we trots op zijn.

Elke dag streven we samen met veel passie om onze missie:

‘de school waar elk dapper kind gekroond wordt’

waar te maken.

School

In onze school streven we naar kwalitatief onderwijs. We werken doelgericht, waarbij we de kinderen een focus geven en zichzelf leren evalueren. Hierbij proberen we elk kind voldoende leerkansen te bieden, waarbij de nadruk op het proces ligt.

Om dit proces extra te stimuleren maken we gebruik van nieuwe mogelijkheden binnen ICT. 

Onze kracht is ons groot hart en ons luisterend oor; voor onze kinderen, voor de ouders, maar zeker ook voor elkaar. We dragen elkaar en voelen ons met elkaar verbonden in onze opdracht. 

We zijn een liefdevol, warm en gezellig team die dezelfde waarden en normen uitdragen naar onze leerlingen.

We zien de ouders als een belangrijke partner in het leerproces van de kinderen en willen hen er nauw bij betrekken. 

Vriendelijkheid en beleefdheid dragen we hoog in het vaandel.

Dapper

Kinderen die zichzelf kunnen sturen, staan later gelukkiger in het leven. Dat is ons uitgangspunt om in te zetten op aanpakgedrag, zelfsturing, organisatie, focus houden …

We houden de kinderen voor dat dapperheid inhoudt het proces aan te gaan, ongeacht het resultaat. 

We leren hen verantwoordelijkheid op te nemen voor het eigen leren en aan te geven waar hun grenzen liggen. We dagen hen uit om nieuwe ervaringen aan te gaan en eventuele grenzen te verleggen. 

Kind

Elk kind met zijn eigen eigenheid telt. We proberen elk kind te laten groeien in een veilig schoolklimaat. We leren de kinderen dat het wij-gevoel sterker staat dan het ik-gevoel. We bieden ieder kind een luisterend oor en houden rekening met het ontwikkeltempo. Daarbij streven we ernaar dat ook de kinderen leren reflecteren over hun eigen kunnen. Deze bevindingen bespreken we in kindcontacten. Als we merken dat het leerproces of het ontwikkelproces niet loopt zoals verwacht, zoeken we naar de nodige aanpassingen om het leerproces dynamisch te houden. We onderhouden nauwe contacten met onze externe partners: CLB, logopedisten, ondersteuningsnetwerk …

De zorg voor onze kinderen staat centraal.

Gekroond

Samen met het kind gaan we op zoek naar zijn talenten en via reflectie naar werkpunten.

We leren kinderen aandacht hebben voor de kleine gelukjes in het leven zodat ze later stevig in hun schoenen staan.