Als school werken we samen met een aantal externe partners om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en te ondersteunen. Hier vind je een overzicht van de partners waar we op vaste basis mee samenwerken.

CLB

Een Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) is in Vlaanderen de aangewezen instantie voor leerlingenbegeleiding in zowel het basis- als het secundair onderwijs. De centra werken onafhankelijk van de school, ze hebben een eigen directeur en reglementering. Elke school is verplicht om samenwerkingsafspraken vast te leggen. Zo zijn de centra vertrouwd met het reilen en zeilen in de school, maar nemen toch genoeg afstand om een begeleiding op te zetten in het belang van de leerling.

De centra zijn actief op vier domeinen:

  • leren en studeren: leermoeilijkheden, verwijzing naar buitengewoon onderwijs, studiehouding …
  • schoolloopbaanbegeleiding: met onder andere studie- en beroepskeuze, spijbelen etc.
  • psychisch en sociaal functioneren: welbevinden, gedragsproblemen, problemen thuis …
  • preventieve gezondheidszorg: vaccinatieprogramma’s, gezondheidsvoorlichting, preventieve medische screening …

Het centrum werkt multidisciplinair (artsen, psychologen, maatschappelijk werkers, verpleegkundigen …). Elke erkende school in Vlaanderen werkt samen met een centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB). Onze school werkt samen met Vrij CLB Limburg afdeling Genk.

Vrij CLB Limburg Afdeling Genk 
Zevenbonderstraat 80
3600 Genk

Antennepunt Bilzen (alleen na afspraak)
Winterstraat 12 
3740 Bilzen 

089 56 93 20

genk@vrijclblimburg.be