Als school werken we samen met een aantal externe partners om onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden en ondersteunen. Hier vind je een overzicht van de partners waar we op vaste basis mee samenwerken.

Ondersteuningsnetwerk

Kinderen met een gemotiveerd verslag worden ondersteund door een ondersteuningsnetwerk. 

Het ondersteuningsteam biedt ondersteuning aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften en aan hun ouders, leerkrachten en het schoolteam. Door gerichte ondersteuning te bieden op klasniveau kunnen ze op een efficiënte manier inspelen op de noden van je kind. Zij geven samen met de school vorm aan inclusief onderwijs.

Het ondersteuningsteam heeft expertise binnen verschillende domeinen. Je kan rekenen op ervaring van leerkrachten, logopedisten, ergotherapeuten, kinesisten, psychologen, orthopedagogen, maatschappelijk werkers … ​Ze werken voornamelijk leerkracht-, team- en schoolversterkend in functie van de noden van je kind. De ondersteuning wordt flexibel ingezet en is afhankelijk van de noden.